Värderingar

Att värdera smycken är en tjänst vi hjälper många kunder med. Syftet kan variera. Ibland är det för att bekräfta det du redan vet, ibland för att bringa klarhet i vilka värden som gäller bland dina smycken.

Tyvärr har det på senare tid blivit allt vanligare att vi får hjälpa till med att värdera stulna smycken. Vårt tips är att du kommer till oss med de smycken du har. Då är det mycket enklare att beskriva smycket rätt.

Värdering kan vara av intresse vid olika tillfällen i livet, t.ex:

Oavsett om du vill värdera smycken för att kunna göra något nytt eller om du vill ha en värdering för säkerhets skull hjälper vi dig.

Välkommen in!